Πολιτική απορρήτου

1/ Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεδομένων σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων με :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ YAKA
Rue Achille Fiévez, 16
Μονοπάτια 1474
Βέλγιο

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (εφεξής “προσωπικά δεδομένα”) που χρησιμοποιούμε, για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε και τα κοινοποιούμε, πόσο καιρό τα διατηρούμε και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτά.

Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται, εφόσον είναι απαραίτητο, όταν εγγραφείτε σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.

2/ Σε ποιον απευθύνεται η πολιτική μας για την προστασία των δεδομένων;

Η παρούσα πολιτική απευθύνεται στους χρήστες των ιστοτόπων μας, στους πελάτες μας, στους πρώην πελάτες μας και στα άτομα που αναζητούμε και ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

3/ Ποιες κατηγορίες δεδομένων μπορούμε να επεξεργαστούμε;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που χρειαζόμαστε για την επιχείρησή μας, η οποία μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε εξατομικευμένα, ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ενδέχεται να συλλέξουμε διάφορες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων από εσάς, όπως

– Στοιχεία αναγνώρισης (π.χ. επώνυμο, όνομα) ,

– Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου),

– Φορολογικές πληροφορίες (π.χ. αριθμός ΦΠΑ, χώρα αναφοράς) ,

– Τραπεζικές, οικονομικές και συναλλακτικές πληροφορίες (π.χ. τα τραπεζικά σας στοιχεία, το ιστορικό αγορών και πληρωμών),

– Δεδομένα σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας:

o Δεδομένα σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας (π.χ. γλώσσα χρήσης, εξατομικευμένα μηνύματα, ενδιαφέροντα).

o Ενδέχεται να καταγράψουμε ορισμένες πληροφορίες με βάση τα cookies που θέτουμε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση Χρήσης Cookies.

4/ Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Με την άδειά σας (νομική βάση: άρθρο 6α του κανονισμού 2016/679 (ΓΚΠΔ)).

 • Όταν μας κάνετε ερωτήσεις μέσω των διαδικασιών επικοινωνίας και υποστήριξης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.
 • Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων στα οποία έχετε εγγραφεί.

Για την εκτέλεση συμβάσεων (νομική βάση: άρθρο 6β του κανονισμού 2016/679 (ΓΚΠΔ)):

 • Για την παρακολούθηση και την επεξεργασία των παραγγελιών και των εγγραφών σας.
 • Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 • Για την παρακολούθηση και το χειρισμό παραπόνων και επιστροφών.
 • Για τη γενική διαχείριση πελατών, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής, της διαχείρισης διαφορών και δικαστικών διενέξεων, της είσπραξης ή της μεταβίβασης απαιτήσεων και της προστασίας των δικαιωμάτων μας εν γένει.

Όταν έχουμε έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας μάρκετινγκ. Σε μια τέτοια περίπτωση, φροντίζουμε πάντα να διατηρούμε μια ορισμένη ισορροπία όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής (νομική βάση: άρθρο 6στ του κανονισμού 2016/679 (ΓΚΠΔ)):

 • Για να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ενδεχομένως με βάση το προφίλ μάρκετινγκ σας.
 • Πρόληψη και καταπολέμηση ενδεχόμενης απάτης και κατάχρησης.

Για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υποκείμεθα (νομική βάση: άρθρο 6γ του κανονισμού 2016/679 (ΓΚΠΔ)):

5/ Μπορούν τα προσωπικά σας δεδομένα να διαβιβαστούν σε τρίτους;

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε υπεργολάβους μας για υπηρεσίες εκ μέρους μας (π.χ. εξωτερικά τηλεφωνικά κέντρα, διαφημιστικές εταιρείες, προμηθευτές πληροφορικής, υπηρεσίες πληροφορικής, clouds κ.λπ.) και μόνο εφόσον έχουμε δώσει σχετικές οδηγίες.

6/ Μεταφορά δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου “ΕΟΧ”.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7/ Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Ενδέχεται να ισχύουν άλλες προθεσμίες:

 • Είτε λόγω λειτουργικών περιορισμών, όπως η καλή διαχείριση λογαριασμών ή η αποτελεσματική διαχείριση πελατειακών σχέσεων,
 • Ή για να απαντήσετε σε καταγγελίες που υποβάλλονται σε δικαστήριο ή ρυθμιστικό φορέα.

Όσον αφορά τους πελάτες, οι περισσότερες πληροφορίες διατηρούνται για τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και για μέγιστο χρονικό διάστημα 10 ετών μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης.

Για τις ανενεργές προοπτικές, οι πληροφορίες διατηρούνται το πολύ για 3 χρόνια.

8/ Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά. Προσπαθούμε να λάβουμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων αυτών.

9/ Ποια είναι τα δικαιώματά σας; Πώς μπορείτε να τις ασκήσετε;

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, έχετε διάφορα δικαιώματα, συγκεκριμένα

 • Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και αντίγραφο των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιηθούν αναλόγως τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα διαγραφής: μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: μπορείτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα αντίρρησης: μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Έχετε το απόλυτο δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ σε σχέση με το εν λόγω άμεσο μάρκετινγκ.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, κατά περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να επιμείνετε να σας επιστραφούν τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, να μεταφερθούν σε τρίτο μέρος.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@yakacompany.com ή αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση YAKA COMPANY, Rue Achille Fiévez, 16, Ways 1474, Βέλγιο.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

10/ Πώς μπορείτε να ελέγχετε τις αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου;

Ενημερώνουμε τακτικά την παρούσα πολιτική απορρήτου και σας καλούμε να τη συμβουλεύεστε τακτικά.

11/ Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον CPO μας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση

ΕΤΑΙΡΕΙΑ YAKA
Rue Achille Fiévez, 16
Μονοπάτια 1474
Βέλγιο

Ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

privacy@yakacompany.com

Τελευταία ενημέρωση : 05/06/2019