Gegevensbeheerder

Yaka Compagny
16, rue Achille Fiévez, 1474 Ways
Alexandra Lousse

Wat is een cookie ?
“Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals uw taalkeuze voor een website. Wanneer u de website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de betreffende site. Op die manier herkent de website uw browser en kan hij bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden. Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd als u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert (dit heten permanente cookies). ” (bron: website APD)

Waarom gebruiken wij cookies ?
Wij gebruiken drie soorten cookies
Essentiële cookies die essentieel zijn voor de werking van de site
Cookies voor analytische doeleinden die het bezoek aan de site analyseren.
Cookies van derden, zoals cookies gekoppeld aan sociale netwerken.

Aanvaarding of weigering van cookies
Door te klikken op het onderdeel “meer informatie” van de pop-up die verschijnt wanneer u op de site komt, krijgt u toegang tot informatie over cookies en kunt u beslissen of u deze accepteert of weigert.

De duur van het gesprek
De houdbaarheidsduur van cookies is 13 maanden.

Aanvullende informatie
Als u wilt weten hoe u uw browser kunt configureren of als u meer informatie over cookies wilt, raden wij u aan naar de site www.allaboutcookies.org te gaan.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking via cookies
De verwerking door cookies, met uitzondering van essentiële cookies, is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene die de cookies tijdens zijn bezoek aan de site accepteert of weigert.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering plaats met behulp van cookies

Doorgifte van gegevens aan derden
Cookies van derden kunnen inloggegevens verzamelen.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet of via een gegevensopslagsysteem 100% worden gegarandeerd. Indien u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld indien u denkt dat de veiligheid van uw Persoonsgegevens die u eventueel met ons deelt, in het gedrang is gekomen), wordt u verzocht ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens, deze te rectificeren, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, of te verzoeken om het wissen, beperken of overdraagbaar maken ervan onder de GDPR.
In sommige gevallen staat de wet ons echter niet per se toe uw verzoeken in te willigen.

Wijzigingen in deze regels
Aangezien de regelgeving evolueert, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen, maar ook om rekening te houden met wijzigingen in onze activiteiten. Wij zullen u op de hoogte brengen van de wijzigingen.

Wie te contacteren in verband met uw Persoonsgegevens
Als u vragen hebt over het gebruik van uw Persoonsgegevens, kunt u een brief sturen naar het hierboven vermelde adres.
Indien u wenst, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit om een klacht in te dienen indien u meent geen antwoord te hebben gekregen op uw verzoek.