fbpx

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – ONDERWERP

Dit document (Algemene Verkoopvoorwaarden) bepaalt de voorwaarden die van toepassing zijn op elke verkoop die wordt afgesloten tussen enerzijds elke persoon die naar de website www.yaka-company.com surft, hierna ‘gebruiker’ genoemd, en anderzijds de bvba YaKa Company, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0670820821, en waarvan de hoofdzetel is gevestigd te Rue Achille Fiévez 16 in 1474 Ways (België), de eigenaar van deze website.

Door naar de website www.yakacompany.com te surfen en gebruik te maken van deze website, aanvaardt de gebruiker alle hierna beschreven gebruiksvoorwaarden. De gebruiker is ervan op de hoogte dat deze op elk willekeurig moment kunnen worden bijgewerkt. Hij moet dan ook regelmatig deze pagina raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Onbekwaamverklaarden, met name in de betekenis van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, mogen op geen enkele wijze een aankoop doen op deze website.

ARTIKEL 2 – BESTELLEN

Het product dat te koop wordt aangeboden op de website www.yakacompany.com is de YaKa, een innovatief en gepatenteerd product, namelijk een universele ordnerdrager die geschikt is voor ordners zoals die wereldwijd op de markt te koop zijn.

De YaKa is geschikt voor alle ordnermodellen met een breedte van 4 tot 8 centimeter.

Het merk YaKa is een gedeponeerd merk. Elk onrechtmatig en ongeautoriseerd gebruik van dit merk zal strafrechtelijk worden vervolgd voor de daartoe bevoegde rechtbanken.

De eigenschappen van de YaKa staan zo goed mogelijk beschreven op de website www.yaka-company.com op de pagina van het product (tekst, foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen …), waardoor de gebruiker weet wat de basiskenmerken zijn van de YaKa die hij bestelt, voordat hij definitief zijn bestelling plaatst. De gebruiker erkent dat zijn aanvaarding gebeurt met inachtneming van die omschrijvingen. Elke klacht over de aard van het artikel moet betrekking hebben op de productomschrijvingen.

De bestelprocedure verloopt als volgt :

  • De gebruiker selecteert de artikelen en hun basiskenmerken ;
  • De gebruiker voegt ze toe aan zijn winkelmandje ;
  • De gebruiker valideert de inhoud van zijn winkelmandje ;
  • De gebruiker meldt zich aan op de website www.yakacompany.com als hij dat nog niet had gedaan ;
  • De gebruiker kiest de leveringswijze ;
  • De gebruiker kiest de betaalwijze en aanvaardt de Algemene Verkoopvoorwaarden ;
  • De gebruiker valideert de betaling ;

Tijdens al deze stappen kan de gebruiker alle details van zijn bestelling en het totaalbedrag bekijken en eventuele fouten corrigeren alvorens de bestelling te bevestigen.

De bevestiging van de bestelling impliceert dat de gebruiker deze verkoopvoorwaarden aanvaardt, dat hij erkent volledig op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en dat hij zich niet zal beroepen op welke andere voorwaarden ook. De gegevens die de gebruiker invoert bij het plaatsen en bevestigen van zijn bestelling, gelden als bewijs van de transactie.

Zodra de bestelling is gevalideerd op de website, erkent de gebruiker dat zijn aanvaarding als definitieve en onherroepelijke verbintenis geldt: de verkoop wordt als voltooid beschouwd en de gebruiker is het bedrag van zijn aankoop onmiddellijk verschuldigd. De gebruiker beschikt vanaf dat moment over geen enkel recht op aanpassing, omruiling of teruggave meer.

De firma YaKa Company stuurt vervolgens een e-mail ter bevestiging van de bestelling. Deze e-mail bevestigt alleen dat de firma YaKa Company de bestelling goed heeft ontvangen.

Zodra de bestelling bevestigd is, bedraagt de termijn voor het maken van bepaalde YaKa-typen circa vier tot zes weken. De firma YaKa Company stuurt een e-mail naar de gebruiker om hem te informeren dat zijn YaKa klaar is. Geen van die e-mails geldt als aanvaarding van de bestelling. Er ontstaat geen enkel verkoopcontract tussen beide partijen voordat de firma YaKa Company per e-mail een bevestiging stuurt dat de bestelde producten naar de gebruiker zijn verzonden; alleen de producten die staan vermeld in die e-mail ter bevestiging van de verzending zijn voorwerp van het voornoemde contract.

De firma YaKa Company behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een gebruiker waarmee in het verleden betalingsgeschillen waren, of die in zijn ogen een betalingsrisico inhoudt, te weigeren of te annuleren.

De firma YaKa Company verbindt zich er alleen toe om de via de website ontvangen bestellingen na te komen zolang de voorraad strekt. Als een of meerdere bestelde producten niet beschikbaar zijn, verbindt het bedrijf zich ertoe om de gebruiker daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en, indien van toepassing, uiterlijk binnen de 45 dagen na de betaling het bedrag terug te storten. De bestelling van de gebruiker wordt in dat geval automatisch geannuleerd, behalve als er een e-mail is verstuurd naar de gebruiker om hem te informeren over de geschatte leveringstermijn en er geen verzoek tot annulering van de bestelling is gericht aan contact@yakacompany.com – in dat geval zullen de bestelling en de levering worden uitgevoerd van zodra de YaKa is gemaakt.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN

Alle prijzen op de website www.yakacompany.com staan vermeld in euro’s en zijn inclusief btw, maar exclusief verzendingskosten.

De geldigheidsduur van de prijzen van de artikelen op www.yakacompany.com bedraagt 24 uur, te rekenen vanaf het moment van publicatie op deze website. De artikelen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd.

De prijs is uitsluitend in zijn geheel te betalen en in één enkele overschrijving.

De artikelen blijven eigendom van de firma YaKa Company tot de betaling volledig is ontvangen.

De firma YaKa Company doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen op de website correct zijn, maar fouten kunnen voorkomen. Als er een fout wordt geconstateerd in de prijzen van de artikelen die de gebruiker heeft besteld, zal een van de medewerkers van de firma YaKa Company de gebruiker daarvan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen, en hem de keuze geven om de bestelling tegen de werkelijke prijs alsnog te bevestigen of te annuleren.

De gebruiker moet onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling betalen. De gebruiker kan zijn bestelling betalen via het systeem Ingenico Payment Services of via PayPal. De bestelling zal worden verwerkt na ontvangst van de goedkeuring van Ingenico Payment Services of PayPal, conform de procedure beschreven in artikel 4.

Een elektronische factuur kan worden aangeleverd via de website. In dat geval moet de gebruiker opgeven naar welk e-mailadres de factuur moet worden verzonden.

Btw-betalingsvoorwaarden:

Tenzij anders aangegeven zijn alle vermelde prijzen op de website inclusief btw aan Belgisch tarief.

– Verzending in België:

Particulieren en bedrijven: de verkoop is inclusief btw aan het Belgische tarief van 21%.

– Verzending naar een ander land van de Europese Gemeenschap:

Particulieren: de verkoop is inclusief btw aan het Belgische tarief van 21%.

Bedrijven: de verkoop is exclusief btw (op voorwaarde dat een geldig intracommunautair btw-nummer wordt opgegeven).

ARTIKEL 4 – BETALINGSVOORWAARDEN  

Deze website heeft gekozen voor het beveiligde betaalsysteem Ingenico Payment Services voor het ontvangen van betalingen met creditcard. Dit systeem codeert alle gegevens die betrekking hebben op het gebruik van de kaart tijdens het online betalen via de website.

De volgende kaarten worden aanvaard: Visa, MasterCard en American Express. De online betaalpagina vraagt aan de gebruiker om zijn kaartnummer, de vervaldatum en de veiligheidscode (driecijferig nummer achteraan op de kaart) van de kaart in te voeren.

De website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele (frauduleuze of andere) gevolgen verbonden aan het gebruik van de creditcard door derden, met inbegrip van personen die berichten onderscheppen.

Na het afronden van de bestelling wordt de gebruiker doorgelinkt naar de beveiligde website Ingenico Payment Services om de betalingstransactie te voltooien. Dit mechanisme staat garant voor de vertrouwelijkheid van de betaalgegevens (met name het creditcardnummer), aangezien de website zelf nooit het creditcardnummer van de gebruiker zal kennen; de financiële instelling ontvangt het in gecodeerde vorm. De website krijgt een certificaat afgeleverd door VeriSign, dat het werkelijke bestaan van Ingenico Payment Services en het gebruik van een SSL-certificaat voor de codering van vertrouwelijke gegevens bevestigt.

Zodra de betaling is aanvaard en bevestigd, zal Ingenico Payment Services de betaling controleren en uitvoeren.

ARTIKEL 5 – EIGENDOMSRISICO’S 

Het product verandert pas van eigenaar na de volledige betaling van de prijs van het product, ongeacht de leveringsdatum.

Indien het om een particuliere aankoop gaat (een ‘consument’ volgens de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) gebeurt de risico-overdracht op het ogenblik waarop het product wordt afgeleverd aan de gebruiker.

Bij de verkoop aan een professionele klant wordt het risico op verlies overgedragen op het moment dat het pakket wordt overhandigd aan de transporteur.

De datum op het leveringsdocument is een geldig bewijs van de leveringsdatum.

ARTIKEL 6 – VERZENDING EN LEVERING

ARTIKEL 7 – RETOURNEREN 

Met betrekking tot de goederen die te koop worden aangeboden op de website www.yakacompany.com, beschikt de consument niet over het recht op afzien van de aankoop (recht op herroeping), retournering of omwisseling van de goederen, overeenkomstig de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010.

Zodra de bestelling is gevalideerd op de website, erkent de gebruiker dat hij deze heeft aanvaard met volledige inachtneming van de omschrijving van de YaKa, het onderwerp van de verkoop, en dat zijn aanvaarding als definitieve en onherroepelijke verbintenis geldt. De verkoop wordt daarop als voltooid beschouwd en de gebruiker is de prijs ervan onmiddellijk verschuldigd. De gebruiker beschikt vanaf dat moment over geen enkel recht op aanpassing, omwisseling of retournering meer.

Op de YaKa zit zes maanden garantie. Als er in deze periode iets gebeurt met de YaKa, stuurt u gewoon een e-mail naar contact@yaka-company.com. Wij zullen u met plezier een antwoord sturen en al het nodige doen om uw YaKa te vervangen, rekening houdende met de vraag of deze is gebruikt volgens de oorspronkelijk bedoelde functie. U dient de YaKa op eigen kosten te versturen naar het adres hieronder. Binnen twee tot vier weken na de datum van ontvangst krijgt u de YaKa kosteloos teruggestuurd.

YaKa Company
Ter attentie van Alexandra Lousse
Rue Achille Fiévez ,16
1474 Ways
België

Ook als de YaKa niet meer onder garantie is, kunt u uiteraard altijd per e-mail contact met ons opnemen via het volgende adres : contact@yakacompany.com

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID 

De firma YaKa Company kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging of niet-uitvoering van de bestelling als gevolg van een technische storing of andere oorzaak waarover het bedrijf geen controle heeft. In dat geval heeft de website het recht om het transport en de levering uit te stellen of de bestelling te annuleren.

Het bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken of schade als gevolg van het gebruik van internet, zoals een storing, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van een informaticavirus, of elk ander geval van overmacht.

De inhoud op de website www.yakacompany.com wordt gepubliceerd zonder enige garantie op correctheid. De firma YaKa Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade of voor genotsderving als gevolg van het gebruik van de website.

De firma YaKa Company behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar website en de inhoud daarvan, met inbegrip van de tarieven, omschrijvingen en voorraden, zonder dat te melden aan de – al dan niet geregistreerde – gebruikers. De foto’s en afbeeldingen bij de producten op de website www.yakacompany.com hebben geen contractuele waarde en kunnen in geen geval leiden tot het aansprakelijk stellen van de firma YaKa Company.

De firma YaKa Company behoudt zich het recht voor om bepaalde diensten of onderdelen van haar website te verwijderen of te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. De firma behoudt zich ook het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te onderbreken, tijdelijk of definitief, zonder de gebruiker daarvan te verwittigen. Het bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van een aanpassing, opschorting of onderbreking van de toegang tot de website. Ook kan de firma YaKa Company de toegang beperken tot bepaalde delen van de website of tot de gehele website  www.yakacompany.com

De website www.yakacompany.com kan hyperlinks bevatten die de gebruiker doorsturen naar andere websites. Het bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die websites als die de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen zouden overtreden, of voor de gevolgen van het gebruik van die websites door de gebruiker.

De firma YaKa Company is niet aansprakelijk voor fraude of nalatigheid van haar medewerkers, onderaannemers en uitvoerende agentschappen.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle modellen, teksten, commentaren, afgewerkte producten, illustraties en afbeeldingen die worden weergegeven op de website www.yakacompany.com zijn exclusief eigendom van het bedrijf en worden wereldwijd beschermd door het recht op intellectueel en/of industrieel eigendom.

De gebruikers mogen de inhoud niet opslaan, afdrukken en vertonen, tenzij voor persoonlijk gebruik. De gebruikers hebben geen toestemming om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te publiceren, bewerken, verspreiden of weer te geven in welk formaat ook. Zij mogen deze in geen geval wijzigen, vertalen, uit elkaar halen, decompileren of disassembleren, of afgeleide producten maken die gebaseerd zijn op de software of de door de firma YaKa Company bij een product geleverde documentatie.

Het merk ‘YaKa’ is een gedeponeerd merk en is exclusief eigendom van YaKa Company SPRL.

Er wordt geen enkele toestemming verleend aan de gebruiker om dit merk op welke manier dan ook te gebruiken. De gebruiker aanvaardt het om deze merken of gelijkaardige merken niet te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Elke hyperlink op deze website of het gebruik van framing of inline linking is formeel verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de firma YaKa Company.

ARTIKEL 10 – VERTROUWELIJKHEIDSBELEID 

De firma YaKa Company verbindt zich ertoe om het privéleven van zijn gebruikers te beschermen, conform de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van gegevens

De website www.yakacompany.com behoudt zich het recht voor om gegevens over de gebruiker te verzamelen, met name als die een bestelling plaatst op de website. Alle persoonlijke gegevens die worden verzameld, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de firma YaKa Company.

De informatie en gegevens over de gebruiker die door de website www.yakacompany.com worden gevraagd, zijn noodzakelijk voor de registratie en follow-up van zijn bestelling en voor een goed commercieel beheer van de firma YaKa Company. Die gegevens maken het bovendien mogelijk om de gebruiker een gepersonaliseerde service en meer relevante informatie te kunnen aanbieden. Door deze website te gebruiken, gaat de gebruiker ermee akkoord dat het bedrijf de hierna vermelde persoonsgegevens verwerkt, en garandeert hij dat de door hem opgegeven gegevens correct zijn. Dit zijn de gegevens die de website verzamelt: naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, adres, land, telefoonnummer, creditcardnummer en vervaldatum van de creditcard. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat zijn gegevens automatisch worden verwerkt.

Nieuwsbrief:

Als de gebruiker de website www.yakacompany.com bezoekt of een e-mail stuurt aan het bedrijf, stemt hij ermee in dat hij per e-mail berichten zal ontvangen van de firma YaKa Company, zoals nieuwsbrieven, en zo met regelmatige tussenpozen zal worden geïnformeerd over aanbiedingen van deze website.

De gebruiker kan zich uitschrijven van die nieuwsbrief door te klikken op de link onderaan in elke nieuwsbrief of via de website www.yakacompany.com.

Cookies:

De firma YaKa Company behoudt zich het recht voor om gegevens over de gebruiker te verzamelen, met name door het gebruik van cookies (kleine bestandjes die door een internetserver worden verstuurd en op de harde schijf van de gebruikerscomputer worden opgeslagen).

Deze cookies dienen om op anonieme wijze informatie te verzamelen over de geraadpleegde pagina’s en onderdelen van de website. Deze informatie is niet gekoppeld aan gegevens waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd, maar worden gegroepeerd om de onderneming te informeren over hoe het publiek haar website gebruikt. De gegevens over de artikelen die de gebruiker toevoegt aan zijn winkelmandje, worden bewaard opdat zijn selectie niet verloren zou gaan bij een volgend bezoek aan de website. De identiteit van de gebruiker blijft echter onbekend voor de firma YaKa Company, tenzij hij een bestelling plaatst.

De gebruiker kan op elk ogenblik het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste parameters in te stellen in zijn browser. Hij wordt in dat geval echter wel geïnformeerd over het feit dat hij dan mogelijk geen toegang heeft tot bepaalde functies van de website.

Als de gebruiker op de website surft, kunnen cookies van partnerbedrijven worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Die cookies zijn bedoeld om te identificeren welke onderdelen de gebruiker precies bekijkt of koopt op de website www.yakacompany.com. Tegelijk worden zijn surfgegevens verzameld om het reclameaanbod aan de gebruiker buiten de website te kunnen personaliseren.

In het kader van die partnerpubliciteit kan de firma YaKa Company gegevens doorgeven aan haar partners over de artikelen die de gebruiker heeft bekeken en over de aard van zijn aankopen.

Recht op inzage en correctie :

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens beschikt de gebruiker op elk ogenblik over het recht op inzage, correctie, wijziging en schrapping van zijn gegevens door een e-mail te sturen naar contact@yakacompany.com

De firma YaKa Company behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en om welke reden dan ook haar vertrouwelijkheidsbeleid te wijzigen.

ARTIKEL 11 – ONGELDIGHEID 

Als een van de partijen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig wordt verklaard, verandert dat niets aan alle andere bepalingen, die gewoon van kracht blijven.

Als een voorwaarde blijkt te ontbreken, wordt ze geregeld door de procedures van de bedrijven voor verkoop op afstand met een zetel in België.

ARTIKEL 12 – DUUR 

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing zolang de aangeboden diensten van de firma YaKa Company online staan.

ARTIKEL 13 – BEWIJS 

De computerregisters, die in qua veiligheid redelijke omstandigheden worden opgeslagen in de informaticasystemen van de firma YaKa Company en haar partners, worden beschouwd als bewijs voor de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

ARTIKEL 14 – GELDENDE WET EN BEVOEGDHEID   

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Bij geschillen is de Belgische wet van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel bevoegd.

Contact

YaKa Company
Rue Achille Fiévez,16
1474 WAYS
BELGIË

Email : contact@yakacompany.com