Adatvédelmi irányelvek

1/ Adatkezelő

Ez az adatvédelmi szabályzat részletes tájékoztatást nyújt a személyes adatok védelméről a :

YAKA COMPANY
Rue Achille Fiévez, 16
Sávok 1474
Belgium

A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogy milyen személyes adatokat (a továbbiakban: személyes adatok) használunk, miért használjuk és osztjuk meg azokat, mennyi ideig tároljuk azokat, és hogyan használhatja azokat, illetve hogyan gyakorolhatja az azokkal kapcsolatos jogait.

Szükség esetén további információkat adunk meg, amikor Ön egy adott termékre vagy szolgáltatásra előfizet.

2/ Kinek szól az adatvédelmi szabályzatunk?

Ez a szabályzat weboldalaink felhasználóinak, ügyfeleinknek, korábbi ügyfeleinknek és az általunk felkeresett, szolgáltatásaink és termékeink iránt érdeklődő személyeknek szól.

3/ Milyen adatkategóriákat dolgozhatunk fel?

Csak olyan személyes adatokat gyűjtünk és használunk fel, amelyekre üzleti tevékenységünkhöz szükségünk van, ami lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabott, minőségi termékeket és szolgáltatásokat kínáljunk Önnek.

A személyes adatok különböző kategóriáit gyűjthetjük Öntől, többek között a következőket

– Azonosító információk (pl. vezetéknév, keresztnév) ;

– Elérhetőségi adatok (pl. postai és e-mail címek, telefonszámok);

– Adózási információk (pl. HÉA-szám, referenciaország) ;

– Banki, pénzügyi és tranzakciós információk (pl. az Ön banki adatai, vásárlási és fizetési előzmények);

– Az Ön szokásaira és preferenciáira vonatkozó adatok:

o Termékeink és szolgáltatásaink használatával kapcsolatos adatok (pl. a használat nyelve, személyre szabott üzenetek, érdeklődési kör).

o Az általunk beállított cookie-k alapján rögzíthetünk bizonyos információkat. További információért kérjük, tekintse meg a Cookie-használati nyilatkozatunkat.

4/ Milyen célokra használjuk az Ön adatait, és mi a jogalapja ennek a feldolgozásnak?

Az Ön személyes adatait használjuk:

Az Ön engedélyével (jogalap: a 2016/679 rendelet (GDPR) 6a. cikke).

 • Amikor kérdéseket tesz fel nekünk a bevezetett kapcsolattartási és támogatási eljárásokon keresztül.
 • Az Ön által feliratkozott hírlevelek küldéséhez.

Szerződések teljesítése érdekében (jogalap: a 2016/679 rendelet (GDPR) 6b. cikke):

 • A megrendelések és regisztrációk nyomon követése és feldolgozása érdekében.
 • Hogy tájékoztassuk Önt termékeinkről és szolgáltatásainkról;
 • A reklamációk és visszautalások nyomon követése és kezelése.
 • Általános ügyfélkezelés, beleértve a könyvelést, a viták és peres ügyek kezelését, a követelések behajtását vagy átruházását, valamint jogaink általános védelmét.

Amennyiben jogos érdekünk fűződik hozzá, marketingtevékenységeink részeként. Ebben az esetben mindig ügyelünk arra, hogy az Ön adatainak védelmében bizonyos egyensúlyt tartsunk fenn (jogalap: a 2016/679 rendelet (GDPR) 6f. cikke):

 • Hogy tájékoztassuk Önt termékeinkről és szolgáltatásainkról, esetleg az Ön marketingprofilja alapján.
 • Az esetleges csalások és visszaélések megelőzése és leküzdése.

A ránk vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (jogalap: a 2016/679 rendelet (GDPR) 6c. cikke):

5/ Átadhatók-e az Ön személyes adatai harmadik félnek?

Az Ön személyes adatai megoszthatók a nevünkben végzett szolgáltatásokkal foglalkozó alvállalkozóinkkal (pl. külső call centerek, reklámügynökségek, informatikai beszállítók, informatikai szolgáltatások, felhők stb.), és csak akkor, ha erre utasítást adtunk.

6/ Adattovábbítás az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre.

Az Ön személyes adatait nem osztjuk meg az Európai Unión kívül.

7/ Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Személyes adatait a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak való megfeleléshez szükséges leghosszabb ideig őrizzük meg.

Más határidők is alkalmazhatók:

 • Vagy a működési korlátok miatt, mint például a jó számlavezetés vagy a hatékony ügyfélkapcsolat-kezelés;
 • Vagy bírósághoz vagy szabályozó szervhez benyújtott panaszok megválaszolása.

Az ügyfelek tekintetében a legtöbb információt a szerződéses kapcsolat időtartama alatt és a szerződéses kapcsolat megszűnését követően legfeljebb 10 évig őrizzük meg.

Az inaktív érdeklődők esetében az információkat legfeljebb 3 évig tároljuk.

8/ Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Személyes adatait bizalmasan kezeljük. Igyekszünk megtenni a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az adatok biztonságának biztosítása érdekében.

9/ Mik a jogaid? Hogyan gyakorolhatod őket?

A vonatkozó szabályozásokkal összhangban Önt különböző jogok illetik meg, nevezetesen

 • Hozzáférési jog: Ön tájékoztatást kaphat személyes adatainak feldolgozásáról, valamint a személyes adatok másolatát.
 • Helyesbítéshez való jog: ha úgy véli, hogy személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, kérheti személyes adatainak megfelelő módosítását.
 • Törléshez való jog: kérheti személyes adatainak törlését.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.
 • Tiltakozáshoz való jog: Ön személyes helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen. Önnek abszolút joga van tiltakozni személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása ellen, beleértve az ilyen közvetlen marketinggel kapcsolatos profilalkotást is.
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog: ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, akkor joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: adott esetben Ön jogosult ragaszkodni ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatokat visszakapja, vagy – amennyiben technikailag lehetséges – harmadik félnek továbbítsuk.

A fent felsorolt jogait a privacy@yakacompany.com e-mail címen vagy a YAKA COMPANY, Rue Achille Fiévez, 16, Ways 1474, Belgium címre küldött levélben gyakorolhatja.

Az alkalmazandó rendelkezésekkel összhangban Ön jogosult panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

10/ Hogyan ellenőrizheti az adatvédelmi irányelvek változásait?

Ezt az adatvédelmi szabályzatot rendszeresen frissítjük, és kérjük, hogy rendszeresen tekintse meg.

11/ Hogyan léphet kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti felhasználásával kapcsolatban, a következő e-mail címen léphet kapcsolatba a CPO-val

YAKA COMPANY
Rue Achille Fiévez, 16
Sávok 1474
Belgium

Vagy e-mailben:

privacy@yakacompany.com

Utolsó frissítés : 05/06/2019