Polityka prywatności

Polityka prywatności danych

1/ Administrator danych

Niniejsza polityka prywatności danych osobowych zawiera szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych za pomocą:

YAKA COMPANY
Rue Achille Fiévez, 16
Drogi 1474
Belgia

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Państwa o wykorzystywanych przez nas danych osobowych (zwanych dalej “danymi osobowymi”), powodach, dla których je wykorzystujemy i udostępniamy, długości okresu ich przechowywania oraz warunkach korzystania i wykonywania Państwa praw w odniesieniu do tych danych.

Dodatkowe informacje będą dostarczane w razie potrzeby, gdy użytkownik zapisze się na konkretny produkt lub usługę.

2/ Do kogo skierowana jest nasza polityka ochrony danych?

Niniejsze zasady są przeznaczone dla użytkowników naszych stron internetowych, naszych klientów, byłych klientów oraz osób, które sprawdzamy, a które są zainteresowane naszymi usługami i produktami.

3/ Jakie kategorie danych możemy przetwarzać?

Zbieramy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które są nam potrzebne w trakcie prowadzenia naszej działalności, umożliwiając nam oferowanie Państwu spersonalizowanych produktów i usług wysokiej jakości.

Możemy zbierać od Państwa różne kategorie danych osobowych, w tym:

– • Informacje identyfikacyjne (np. nazwisko, imię);

– • Dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numery telefonów);

– • Informacje podatkowe (np. numer VAT, kraj odniesienia);

– • Informacje bankowe, finansowe i transakcyjne (np. dane bankowe, historia zakupów i płatności);

– • Dane o Twoich nawykach i preferencjach:

o Dane związane z korzystaniem z naszych produktów i usług (np. język użytkowania, spersonalizowane wiadomości, zainteresowania).

o Możemy rejestrować pewne informacje na podstawie plików cookie, które umieszczamy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym oświadczeniu o stosowaniu plików cookie.

4/ Do czego wykorzystujemy Twoje dane i jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

Używamy Twoich danych osobowych: 

Za Państwa zgodą (podstawa prawna: art. 6a rozporządzenia 2016/679 (GDPR))

 • Gdy zadają nam Państwo pytania za pośrednictwem wdrożonych procedur kontaktowych i pomocniczych.
 • Do wysyłania biuletynów, na które się zapisałeś.

W celu realizacji umów (podstawa prawna: art. 6b rozporządzenia 2016/679 (GDPR)):

 • Do śledzenia i przetwarzania Państwa zamówień i rejestracji.
 • W celu dostarczenia Państwu informacji o naszych produktach i usługach;
 • Do śledzenia i obsługi reklamacji i zwrotów.
 • Do ogólnego zarządzania klientami, w tym księgowości, sporów i zarządzania procesami sądowymi, odzyskiwania lub przenoszenia należności i ochrony naszych praw w ogóle.

Kiedy mamy uzasadniony interes, jako część naszych działań marketingowych. W takim przypadku zawsze zapewniamy, że zachowujemy pewną równowagę w zakresie Państwa życia prywatnego (podstawa prawna: art. 6f rozporządzenia 2016/679 (GDPR)):

 • Aby informować Cię o naszych produktach i usługach, potencjalnie w oparciu o Twój profil marketingowy.
 • Aby zapobiegać i zwalczać ewentualne oszustwa i nadużycia.

W celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy (podstawa prawna: art. 6c rozporządzenia 2016/679 (GDPR)):

5/ Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim?

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom świadczącym usługi w naszym imieniu (np. zewnętrzne call center, agencje reklamowe, dostawcy IT, IT, chmury, itp.) i tylko wtedy, gdy wydamy odpowiednie instrukcje.

6/ Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy “EOG”.

Twoje dane osobowe nie są udostępniane poza Unię Europejską.

7/ Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez najdłuższy okres czasu, jaki jest niezbędny do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacyjnymi.

Mogą być stosowane inne ramy czasowe:

 • Albo ze względu na ograniczenia operacyjne, takie jak dobre zarządzanie kontem, lub efektywne zarządzanie relacjami z klientem;
 • Lub w odpowiedzi na roszczenia w sądzie lub od regulatora.

Jeśli chodzi o klientów, większość informacji jest przechowywana przez okres trwania stosunku umownego oraz maksymalnie przez okres 10 lat po zakończeniu stosunku umownego.

W przypadku nieaktywnych potencjalnych klientów, informacje są przechowywane przez okres maksymalnie 3 lat.

8/ Jak chronimy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe są traktowane jako poufne. Dokładamy wszelkich starań, aby podjąć niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

9/ Jakie są Twoje prawa? Jak można je ćwiczyć?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu różne prawa, a mianowicie:

 • Prawo dostępu: mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również kopię tych danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania: jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz zażądać, aby Twoje dane osobowe zostały odpowiednio zmienione.
 • Prawo do usunięcia danych: mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu: mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów związanych z Państwa sytuacją osobistą. Mają Państwo bezwzględne prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z tym marketingiem bezpośrednim.
 • Prawo do wycofania zgody: jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.
 • Prawo do przenoszenia danych, gdy to prawo ma zastosowanie, masz prawo żądać, aby dane osobowe, które nam przekazałeś, zostały Ci zwrócone lub, gdy jest to technicznie możliwe, przekazane stronie trzeciej.

Użytkownik może skorzystać z praw wymienionych powyżej, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres privacy@yakacompany.com lub wysyłając do nas list na adres YAKA COMPANY, Rue Achille Fiévez, 16, Ways 1474, Belgia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

10/ Jak można sprawdzić zmiany, które zostały wprowadzone do niniejszej polityki prywatności?

Regularnie aktualizujemy niniejszą politykę prywatności i zachęcamy do jej regularnego sprawdzania.

11/ Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych, o których mowa w niniejszej polityce prywatności, możesz skontaktować się z naszym CPO pocztą na adres:

YAKA COMPANY
Rue Achille Fiévez, 16
Drogi 1474
Belgia

Lub przez e-mail:

privacy@yakacompany.com

Ostatnia aktualizacja: 05/06/2019