Ogólne zasady i warunki

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI 

KLAUZULA 1 – CEL 

Niniejszy dokument (Ogólne Warunki Sprzedaży) określa warunki dotyczące sprzedaży dokonywanej pomiędzy, z jednej strony, każdą osobą przeglądającą stronę www.yakacompany.com, zwaną dalej Użytkownikiem, a z drugiej strony, firmą SPRL YaKa, zarejestrowaną w BCE pod numerem 0670820821, z siedzibą pod adresem Rue Achille Fiévez, 16 1474 Ways, Belgia, właścicielem niniejszej strony.

W związku z tym, wchodząc na stronę www.yakacompany.com i korzystając z niej, użytkownik zgadza się na przestrzeganie całości warunków użytkowania opisanych poniżej. Użytkownik jest poinformowany, że niniejsze warunki mogą być aktualizowane w dowolnym czasie. Z tego powodu muszą oni regularnie sprawdzać tę stronę, aby dowiedzieć się o wszelkich zmianach, które mogą być na niej wprowadzone.

Wszystkie osoby niepełnosprawne, w szczególności w rozumieniu art. 1123 i następnych Kodeksu Cywilnego, nie mogą w żaden sposób dokonywać zakupów na niniejszej stronie.

KLAUZULA 2 – ZAMÓWIENIE

Produkty oferowane do sprzedaży na stronie www.yakacompany.com to YaKa, innowacyjny i opatentowany produkt, uniwersalny uchwyt na teczki, który dostosowuje się do wszystkich teczek powszechnie dostępnych na świecie.

YaKa dostosowuje się do wszystkich folderów o wysokości od 4 cm do 8 cm. 

Marka YaKa jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Wszelkie kradzieże i nieuprawnione użycie wspomnianej marki będzie podlegało ściganiu karnemu przed właściwymi sądami.

Charakterystyka YaKa jest możliwie najpełniej określona na stronie www.yakacompany.com na stronie produktu (kroje pisma, zdjęcia poglądowe, opisy itp.), co umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z istotnymi cechami zamawianego YaKa przed złożeniem ostatecznego zamówienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego akceptacja jest dokonywana z uwzględnieniem tych opisów. Wszystkie spory dotyczące charakteru artykułu muszą odnosić się do karty opisu produktu.

Proces zamawiania jest następujący:

  • Wybór artykułów i ich zasadnicze cechy;
  • Dodaj do koszyka;
  • Potwierdzić zawartość koszyka;
  • Zalogować się do serwisu yakacompany.com, jeśli Użytkownik nie jest jeszcze zalogowany;
  • Wybór metody dostawy;
  • Wybór metody płatności i akceptacja zasad T i C ;
  • Potwierdzenie dokonania płatności;

Na poszczególnych etapach Użytkownik może zapoznać się ze szczegółami zamówienia i jego całkowitą ceną, a także skorygować ewentualne błędy, przed potwierdzeniem zamówienia.

Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych warunków sprzedaży, uznanie, że Użytkownik jest w pełni świadomy ich treści oraz zrzeczenie się prawa do nieobowiązywania jakichkolwiek innych warunków. Wszystkie dane podane podczas składania zamówienia oraz jego potwierdzenie stanowią dowód dokonania transakcji.

Po potwierdzeniu zamówienia na stronie internetowej, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego przyjęcie jest równoznaczne z trwałym i nieodwołalnym zobowiązaniem: sprzedaż uważa się za zakończoną, a jej cena jest natychmiast płatna przez Użytkownika. Użytkownik nie ma już wtedy prawa do sprostowania, wymiany lub zwrotu.

Następnie firma YaKa wysyła e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Ten e-mail jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez firmę YaKa.

Po potwierdzeniu zamówienia, czas wykonania określonych modeli YaKa wynosi około 4 do 6 tygodni. Firma YaKa wysyła e-mail informacyjny do Użytkownika, gdy jego YaKa jest tworzona. Żaden z tych e-maili nie jest równoznaczny z przyjęciem zamówienia. Pomiędzy stronami nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, dopóki firma YaKa nie prześle drogą elektroniczną potwierdzenia wysłania zamówionych produktów do Użytkownika, a przedmiotem tej umowy są wyłącznie produkty wymienione w e-mailu potwierdzającym wysyłkę.

Firma YaKa zastrzega sobie prawo do anulowania lub odmowy przyjęcia zamówienia od użytkownika, z którym istnieje spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie lub który w jej opinii stanowiłby zagrożenie w jakiejkolwiek formie.

Firma YaKa zobowiązuje się do realizacji zamówień otrzymanych na swojej stronie tylko w ramach dostępnych zapasów. Jeśli któryś lub kilka z zamówionych artykułów nie jest dostępny, firma zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkownika tak szybko, jak to możliwe, a w razie potrzeby do zwrotu pieniędzy najpóźniej w ciągu 45 dni po wpłaceniu przekazanych kwot. Zamówienie Użytkownika zostanie wtedy automatycznie anulowane. Jeżeli do Użytkownika został wysłany e-mail informujący o terminach produkcji w celu poinformowania go o przybliżonych terminach dostawy oraz jeżeli na adres contact@yakacompany.com nie została skierowana rezygnacja z zamówienia, zamówienie i dostawa zostaną zrealizowane niezwłocznie po wyprodukowaniu YaKa.

KLAUZULA 3 – CENA

Wszystkie ceny wymienione na stronie www.yakacompany.com są podane w euro, wszystkie podatki wliczone, z wyłączeniem udziału w kosztach wysyłki.

Okres ważności cen artykułów oferowanych na stronie www.yakacompany.com wynosi 24 godziny od momentu ich opublikowania na tej stronie. Artykuły są fakturowane w oparciu o taryfy obowiązujące w momencie rejestracji zamówienia.

Cena jest płatna tylko w całości, w jednej jedynej płatności.

Artykuły pozostają własnością firmy YaKa do momentu pobrania przez firmę pełnej ceny.

YaKa Company dokłada wszelkich starań, aby wszystkie szczegóły, opisy i ceny, które pojawiają się na jej stronie były dokładne, ale mogą pojawić się błędy. W przypadku zauważenia błędu w cenach towarów, które Użytkownik zamówił, jeden z członków firmy YaKa poinformuje go o tym jak najszybciej za pośrednictwem poczty elektronicznej i da mu możliwość potwierdzenia zamówienia po rzeczywistej cenie lub jego anulowania.

Płatność jest wymagalna przez Użytkownika niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Następnie Użytkownik przystępuje do opłacenia zamówienia za pośrednictwem systemu Ingenico Payment Services lub PayPal. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu zgody od Ingenico Payment Services lub PayPal, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 4.

Faktura elektroniczna może być dostarczona przez stronę. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail, na który ma zostać wysłana faktura.

Warunki płatności podatku VAT:

O ile nie zaznaczono inaczej, ceny wyświetlane na stronie zawierają podatek VAT według stawki belgijskiej.

– Wysyłka na terenie Belgii:

Osoby prywatne i przedsiębiorstwa: sprzedaż zawiera podatek VAT według belgijskiej stawki 21%.

– Wysyłka do innego kraju we Wspólnocie Europejskiej:

Osoby prywatne: sprzedaż obejmuje podatek VAT według belgijskiej stawki 21%.

Przedsiębiorstwa: sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT (pod warunkiem że dostarczony zostanie wewnątrzwspólnotowy numer VAT).

KLAUZULA 4 – METODY PŁATNOŚCI

Strona zdecydowała się na przyjmowanie płatności kartą kredytową za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności Ingenico Payment Services, który szyfruje wszystkie informacje związane z użyciem karty podczas operacji płatności online za pośrednictwem strony.

Akceptowane są następujące karty: Visa, MasterCard lub American Express. Na stronie płatności online użytkownik proszony jest o podanie numeru karty, daty ważności oraz kodu zabezpieczającego (trzycyfrowy numer na odwrocie karty).

Strona nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje (oszukańczego lub innego) użycia karty kredytowej, które mogą być wykonane przez osoby trzecie, w tym za pośrednictwem przechwyconych wiadomości.

Po zakończeniu zamówienia, Użytkownik zostaje przekierowany na zabezpieczoną stronę Ingenico Payment Services w celu dokonania pełnej transakcji płatniczej. Mechanizm ten gwarantuje poufność danych dotyczących płatności (w szczególności numerów kart kredytowych), ponieważ serwis nigdy nie poznaje numeru karty kredytowej Użytkownika, który instytucja finansowa otrzymuje w postaci zaszyfrowanej. Strona otrzymuje certyfikat wydany przez Verisign, który potwierdza rzeczywiste istnienie Ingenico Payment Services oraz użycie certyfikatu SSL do kodowania poufnych danych. 

Po zaakceptowaniu i potwierdzeniu płatności, Ingenico Payment Services przystępuje do weryfikacji i realizacji płatności. 

KLAUZULA 5 – RYZYKA ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ

Przeniesienie własności produktu następuje dopiero po uiszczeniu pełnej ceny produktu, niezależnie od daty jego dostawy.

Przeniesienie ryzyka następuje w momencie dostarczenia produktu do Użytkownika, jeżeli jest on osobą fizyczną (konsumentem w rozumieniu belgijskiej ustawy z dnia 6 kwietnia 2010 r. o praktykach rynkowych i ochronie konsumentów).

Jeśli jest to sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy, ryzyko utraty przechodzi na niego w momencie przekazania przesyłki przewoźnikowi.

Data wskazana na dokumencie dostawy jest ważnym dowodem daty dostawy. 

KLAUZULA 6 – WYSYŁKA I DOSTAWA

KLAUZULA 7 – ZWROTY

Zgodnie z belgijskim prawem dotyczącym praktyk rynkowych i ochrony konsumentów z dnia 6 kwietnia 2010 r., w odniesieniu do towarów sprzedawanych na stronie www.yakacompany.com, konsument nie ma prawa do rezygnacji z zakupu (prawo do odstąpienia od umowy), prawa do zwrotu lub prawa do wymiany produktów.

Po potwierdzeniu zamówienia na stronie, Użytkownik uznaje, że jego akceptacja jest dokonywana z pełną świadomością opisu YaKa, przedmiotu sprzedaży, i że jest to mocne i nieodwołalne zobowiązanie. Sprzedaż jest wtedy uważana za kompletną, a jej cena jest natychmiast wymagalna. Od tego momentu Użytkownik nie ma prawa do sprostowania, wymiany lub zwrotu.

YaKa jest objęty 2-letnią gwarancją. Jeśli w tym okresie wystąpią jakiekolwiek problemy z YaKa, wystarczy wysłać do nas e-mail na adres: contact@yakacompany.com, a my z przyjemnością odpowiemy i zrobimy wszystko, co konieczne, aby dokonać wymiany, biorąc pod uwagę fakt, że YaKa była używana w zakresie jej pierwotnej i zamierzonej funkcji. YaKa musi zostać odesłana na koszt użytkownika na adres podany poniżej i zostanie odesłana bezpłatnie w terminie od 2 do 4 tygodni licząc od daty otrzymania.

Firma YaKa
Do wiadomości Alexandry Lousse
Rue Achille Fiévez ,16
1474 Drogi
Belgia

Jeżeli YaKa nie jest już objęta gwarancją, można oczywiście skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: contact@yakacompany.com.

KLAUZULA 8 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma YaKa w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak realizacji zamówienia, jeżeli wynikają one z przyczyn technicznych lub innych przyczyn od niej niezależnych. W tym przypadku, strona ma prawo do opóźnienia transportu i dostawy lub anulowania zamówienia. 

Odpowiedzialność firmy nie może być w żadnym wypadku zaangażowana za wszystkie niedogodności lub szkody związane z korzystaniem z Internetu, w szczególności za przerwę w świadczeniu usług, ingerencję z zewnątrz lub obecność wirusów komputerowych, lub jakiekolwiek inne fakty zakwalifikowane jako działanie Boga. 

Treści dostępne na stronie internetowej www.yakacompany.com są prezentowane bez gwarancji ich poprawności. Firma YaKa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z tego tytułu, w tym szkody bezpośrednie i pośrednie lub utratę przyjemności wynikającej z korzystania z witryny. 

Firma YaKa zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian na swojej stronie i w jej zawartości, w tym w taryfach, opisach i stanach magazynowych, bez powiadamiania użytkowników, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani, czy nie. Fotografie i ilustracje towarzyszące produktom na stronie internetowej www.yakacompany.com nie mają wartości umownej i w żadnym wypadku nie mogą angażować odpowiedzialności firmy YaKa.

YaKa Company zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji niektórych usług lub elementów serwisu bez wcześniejszego powiadomienia. Firma zastrzega sobie również prawo, w dowolnym czasie i na dowolnej podstawie, do zmiany lub przerwania, czasowo lub ostatecznie, całości lub części dostępu do strony bez informowania o tym Użytkownika. Firma nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody związane z modyfikacją, zawieszeniem lub przerwaniem dostępu do strony. Ponadto YaKa Company może ograniczyć dostęp do niektórych części lub całości swojej strony internetowej www.yakacompany.com. 

Strona internetowa www.yakacompany.com może zawierać linki hipertekstowe, które odsyłają Użytkownika do innych stron. Spółka nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, jeśli naruszają one obowiązujące przepisy prawne i regulacje, ani za skutki ich użytkowania przez Użytkownika.

Firma YaKa nie ponosi odpowiedzialności za oszustwa lub zaniedbania swoich pracowników, podwykonawców i agencji wykonawczych. 

KLAUZULA 9 – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie modele, teksty, komentarze, prace, ilustracje i obrazy zamieszczone na stronie internetowej www.yakacompany.com stanowią jej wyłączną własność i są chronione prawem własności intelektualnej i/lub przemysłowej na całym świecie. 

Użytkownicy mogą przechowywać, drukować i wyświetlać dostarczone treści wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownicy nie są upoważnieni do publikacji, obsługi, dystrybucji lub reprodukcji, w jakimkolwiek formacie, części lub całości zawartości tej strony. Nie mogą oni w żadnym wypadku modyfikować, tłumaczyć, rzeźbić, dekompilować, dezasemblować ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie oprogramowania lub towarzyszącej mu dokumentacji dostarczonej przez firmę YaKa. 

Marka “YaKa” jest zarejestrowanym znakiem towarowym i należy wyłącznie do YaKa Company SPRL. 

Użytkownik nie jest upoważniony do wykorzystywania tej marki w jakikolwiek sposób. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używał tych marek lub marek do nich podobnych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy. 

Wszelkie linki hipertekstowe do niniejszej strony internetowej lub wykorzystujące technikę framingu lub linkowania in-line są formalnie zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody YaKa Company. 

KLAUZULA 10 – POLITYKA POUFNOŚCI

Zgodnie z belgijską ustawą z dnia 8 grudnia 1992 r. dotyczącą ochrony życia prywatnego w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, YaKa Company zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich użytkowników. 

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Serwis internetowy www.yakacompany.com zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych dotyczących Użytkownika, w szczególności w przypadku złożenia przez niego zamówienia w serwisie. Wszystkie gromadzone dane osobowe przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego firmy YaKa. 

Informacje i dane dotyczące Użytkownika, wymagane przez stronę internetową www.yakacompany.com, są niezbędne do rejestracji i monitorowania jego zamówienia oraz do prawidłowego zarządzania handlowego firmy YaKa. Umożliwiają one również firmie dostarczanie użytkownikom usług dostosowanych do ich potrzeb oraz poprawianie trafności informacji, które są im oferowane. Korzystając z tej strony, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych opisanych poniżej i gwarantuje, że wszystkie podane przez niego dane są poprawne. Dane zbierane na stronie są następujące: nazwisko, imię, data urodzenia, adres e-mail, adres, kraj, numer telefonu, numer karty kredytowej i data ważności. Użytkownik jest informowany, że informacje te są przetwarzane automatycznie. 

Biuletyny informacyjne:

Odwiedzając stronę internetową www.yakacompany.com lub wysyłając do niej e-maile, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy YaKa informacji drogą elektroniczną, takich jak biuletyny informacyjne, a tym samym na regularne informowanie go o ofertach przedstawianych przez stronę. 

Mogą oni zrezygnować z otrzymywania tego biuletynu klikając na link znajdujący się na dole każdego biuletynu lub na stronie internetowej www.yakacompany.com. 

Ciasteczka:

Firma YaKa zastrzega sobie prawo do zbierania danych dotyczących Użytkownika, w szczególności poprzez wykorzystanie plików cookies (mały plik wysyłany przez serwer internetowy, który zapisuje się na dysku twardym komputera). 

Pliki te służą do anonimowego gromadzenia informacji dotyczących odwiedzanych stron i elementów witryny. Informacje te nie mogą być łączone z informacjami pozwalającymi na identyfikację użytkownika, ale są one grupowane w celu informowania firmy o sposobie, w jaki społeczeństwo korzysta z witryny. Informacje dotyczące artykułów dodanych przez Użytkownika do koszyka są przechowywane w celu zapewnienia, że te wybory nie zostaną utracone podczas kolejnych wizyt, ale tożsamość Użytkownika pozostaje nieznana firmie YaKa, chyba że złoży on zamówienie. 

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć stosowanie plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Informujemy jednak Użytkownika, że może to utrudnić dostęp do niektórych funkcjonalności serwisu. 

Kiedy Użytkownik przegląda strony internetowe, na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pliki cookies firm partnerskich. Celem tych plików cookie jest identyfikacja elementów konsultowanych lub zakupionych na stronie internetowej www.yakacompany.com oraz gromadzenie danych dotyczących przeglądania strony w celu dostosowania oferty reklamowej skierowanej do Użytkownika poza stroną. 

W ramach reklamy sponsorowanej firma YaKa może przekazywać swoim partnerom dane dotyczące artykułów, z którymi zapoznał się Użytkownik oraz charakteru dokonanych przez niego zakupów. 

Prawo dostępu do danych i ich poprawiania:

Zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 1992 r. dotyczącą ochrony życia prywatnego w odniesieniu do przetwarzania danych o charakterze osobistym, Użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, zmiany i usunięcia danych w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres contact@yakacompany.com. 

YaKa Company zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce poufności w dowolnym czasie i na dowolnej podstawie. 

KLAUZULA 11 – UNIEWAŻNIENIE 

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostanie uznana za nieważną, nie wpływa to w żaden sposób na pozostałe klauzule, które pozostają w mocy. 

W przypadku braku jakiegokolwiek warunku, będzie on podlegał procedurom dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż na odległość, które mają swoją siedzibę w Belgii. 

KLAUZULA 12 – CZAS TRWANIA

Niniejsze warunki obowiązują przez cały okres obecności w Internecie usług oferowanych przez firmę YaKa. 

KLAUZULA 13 – DOWODY

Rejestry komputerowe przechowywane w systemach komputerowych firmy YaKa i jej partnerów w rozsądnych warunkach bezpieczeństwa będą uważane za dowód komunikacji, zamówień i płatności występujących między stronami. 

KLAUZULA 14 – PRAWO WŁAŚCIWE I KOMPETENCJE

Niniejsze warunki i postanowienia podlegają prawu belgijskiemu. W przypadku sporów zastosowanie ma prawo belgijskie, a wyłączną właściwość mają sądy rejonowe w Nivelles.

Kontakt

Firma YaKa
Rue Achille Fiévez,16
1474 WAYS
BELGIA

Email : contact@yakacompany.com