Γενικοί όροι

ΡΉΤΡΑ 1 – ΣΚΟΠΌΣ

Το παρόν έγγραφο (Γενικοί Όροι Πωλήσεων) καθορίζει τους όρους που ισχύουν για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ, αφενός, οποιουδήποτε προσώπου που περιηγείται στον ιστότοπο www.yakacompany.com, εφεξής αναφερόμενου ως Χρήστης, και, αφετέρου, της εταιρείας SPRL YaKa, εγγεγραμμένης στο BCE με τον αριθμό 0670820821 και τον ΑΦΜ BE0670820821, της οποίας η έδρα βρίσκεται στη Rue Achille Fiévez, 16 1474 Ways, Βέλγιο, ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστότοπου.

Κατά συνέπεια, με την πρόσβαση και τη χρήση του δικτυακού τόπου www.yakacompany.com, ο χρήστης αποδέχεται όλους τους όρους χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Ο χρήστης ενημερώνεται ότι οι παρόντες όροι μπορούν να επικαιροποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Συνεπώς, θα πρέπει να συμβουλεύονται τακτικά αυτή τη σελίδα για να λαμβάνουν υπόψη τους τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να γίνουν.

Κάθε άτομο με αναπηρία, ιδίως κατά την έννοια των άρθρων 1123 και επόμενα του γαλλικού Αστικού Κώδικα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προβεί σε αγορές στον παρόντα ιστότοπο.

ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 2 – ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ

Τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στον ιστότοπο www.yakacompany.com είναι το YaKa, ένα καινοτόμο και κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόν, μια καθολική θήκη εγγράφων που ταιριάζει σε όλα τα ντοσιέ που είναι συνήθως διαθέσιμα στον κόσμο.

Το YaKa ταιριάζει σε όλες τις πλάτες με ύψος 4 cm έως 8 cm.

Το εμπορικό σήμα YaKa είναι σήμα κατατεθέν. Οποιαδήποτε κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του εν λόγω σήματος θα διώκεται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Τα χαρακτηριστικά του YaKa είναι προκαθορισμένα με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο στην ιστοσελίδα www.yakacompany.com στην ιστοσελίδα του προϊόντος (χαρακτήρες, φωτογραφίες απεικόνισης, περιγραφές κ.λπ.), γεγονός που επιτρέπει στο χρήστη να δει τα βασικά χαρακτηριστικά του YaKa που παραγγέλνει πριν από την τελική παραγγελία. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποδοχή του γίνεται με βάση τις παρούσες περιγραφές. Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με τη φύση του προϊόντος πρέπει να παραπέμπεται στην περιγραφή του προϊόντος.

Η διαδικασία παραγγελίας έχει ως εξής:

  • Επιλογή των ειδών και των βασικών χαρακτηριστικών τους ,
  • Προσθήκη στο καλάθι ,
  • Επιβεβαιώστε το περιεχόμενο του καλαθιού,
  • Συνδεθείτε στον ιστότοπο yakacompany.com, εάν ο Χρήστης δεν έχει ήδη συνδεθεί,
  • Επιλογή μεθόδου παράδοσης ,
  • Επιλογή τρόπου πληρωμής και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων ,
  • Επιβεβαίωση πληρωμής ,

Κατά τη διάρκεια αυτών των διαφόρων σταδίων, ο χρήστης μπορεί να δει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας του και τη συνολική τιμή της, καθώς και να διορθώσει τυχόν λάθη, πριν επιβεβαιώσει την παραγγελία.

Η επιβεβαίωση της παραγγελίας συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων όρων πώλησης, την αναγνώριση ότι ο χρήστης έχει πλήρη επίγνωση αυτών και την παραίτηση από τυχόν άλλους όρους. Όλα τα στοιχεία που παρέχονται κατά τη στιγμή της παραγγελίας και η επιβεβαίωση της τελευταίας αποτελούν έγκυρη απόδειξη της συναλλαγής.

Μόλις επιβεβαιωθεί η παραγγελία στον ιστότοπο, ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποδοχή της αποτελεί σταθερή και αμετάκλητη δέσμευση: η πώληση θεωρείται ολοκληρωμένη και το τίμημα είναι άμεσα πληρωτέο από τον Χρήστη. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα διόρθωσης, ανταλλαγής ή επιστροφής.

Στη συνέχεια, η YaKa αποστέλλει ένα e-mail που επιβεβαιώνει την παραγγελία. Αυτό το e-mail επιβεβαιώνει μόνο την παραλαβή της παραγγελίας από τη YaKa.

Μόλις επιβεβαιωθεί η παραγγελία, ο χρόνος κατασκευής ορισμένων μοντέλων YaKa είναι περίπου 4 έως 6 εβδομάδες. Η εταιρεία YaKa στέλνει ένα ενημερωτικό e-mail στον χρήστη όταν ολοκληρωθεί το YaKa του. Κανένα από αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας. Καμία σύμβαση πώλησης δεν καταρτίζεται μεταξύ των μερών μέχρι η YaKa να στείλει ένα e-mail επιβεβαίωσης ότι τα παραγγελθέντα προϊόντα έχουν αποσταλεί στον χρήστη, και μόνο τα προϊόντα που αναφέρονται στο e-mail επιβεβαίωσης αποστολής υπόκεινται στην εν λόγω σύμβαση.

Η YaKa διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία από χρήστη με τον οποίο υπάρχει διαφωνία σχετικά με την πληρωμή προηγούμενης παραγγελίας ή ο οποίος ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο.

Η YaKa δεσμεύεται να εκτελεί τις παραγγελίες που λαμβάνει στην ιστοσελίδα της μόνο εντός των ορίων των διαθέσιμων αποθεμάτων. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός ή περισσοτέρων ειδών που παραγγέλθηκαν, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον χρήστη το συντομότερο δυνατό και, εάν είναι απαραίτητο, να του επιστρέψει τα καταβληθέντα ποσά εντός 45 ημερών από την καταβολή τους. Η παραγγελία του Χρήστη θα ακυρωθεί αυτόματα. Εάν έχει αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα που ενημερώνει τον Χρήστη για τον χρόνο παραγωγής και τον ενημερώνει για τον κατά προσέγγιση χρόνο παράδοσης και εάν δεν έχει αποσταλεί ακύρωση της παραγγελίας στο contact@yakacompany.com , η παραγγελία και η παράδοση θα πραγματοποιηθούν μόλις παραχθεί η YaKa.

ΡΉΤΡΑ 3 – ΤΙΜΈΣ ΡΉΤΡΑ 3 ΡΉΤΡΑ 3 – ΤΙΜΈΣ

Όλες οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.yakacompany.com αναφέρονται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, εξαιρουμένης της συμμετοχής στα έξοδα αποστολής.

Η περίοδος ισχύος των τιμών των ειδών που προσφέρονται στην ιστοσελίδα www.yakacompany.com είναι 24 ώρες από τη δημοσίευσή τους στην εν λόγω ιστοσελίδα. Τα είδη τιμολογούνται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Το τίμημα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου, σε μία δόση.

Τα αντικείμενα παραμένουν στην ιδιοκτησία της YaKa μέχρι η εταιρεία να λάβει το πλήρες τίμημα.

Η εταιρεία YaKa καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπό της είναι ακριβείς, αλλά ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Εάν διαπιστωθεί σφάλμα στις τιμές των αγαθών που έχει παραγγείλει ο Χρήστης, ένα από τα μέλη της εταιρείας YaKa θα τον ενημερώσει το συντομότερο δυνατό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα του δώσει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την παραγγελία στην πραγματική τιμή ή να την ακυρώσει.

Η πληρωμή οφείλεται από τον Χρήστη αμέσως μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Στη συνέχεια, ο χρήστης προχωρά στην πληρωμή της παραγγελίας του μέσω του συστήματος Woocommerce Stripe, των υπηρεσιών πληρωμών Ingenico ή του PayPal. Η παραγγελία θα διεκπεραιωθεί μετά τη λήψη της συμφωνίας των Woocommerce Stripe, Ingenico Payment Services ή PayPal, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη ρήτρα 4.

Ο ιστότοπος μπορεί να εκδώσει ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης πρέπει να καθορίσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα πρέπει να αποσταλεί το τιμολόγιο.

Όροι πληρωμής ΦΠΑ :

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπο περιλαμβάνουν ΦΠΑ με τον βελγικό συντελεστή.

– Παράδοση στο Βέλγιο :

Ιδιώτες και εταιρείες: η πώληση περιλαμβάνει ΦΠΑ με τον βελγικό συντελεστή 21%.

– Αποστολή σε άλλη χώρα της ΕΚ :

Ιδιώτες: η πώληση περιλαμβάνει ΦΠΑ με τον βελγικό συντελεστή 21%.

Επιχειρήσεις: η πώληση πραγματοποιείται χωρίς ΦΠΑ (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται ενδοκοινοτικός αριθμός ΦΠΑ).

ΡΉΤΡΑ 4 – ΤΡΌΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ

Ο ιστότοπος έχει επιλέξει να δέχεται πληρωμές με πιστωτική κάρτα μέσω του ασφαλούς συστήματος πληρωμών Woocommerce Stripe ή Ingenico Payment Services, το οποίο κρυπτογραφεί όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της κάρτας κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συναλλαγής πληρωμής μέσω του ιστότοπου.

Γίνονται δεκτές οι ακόλουθες κάρτες: Visa, MasterCard ή American Express. Η σελίδα ηλεκτρονικής πληρωμής ζητά από τον χρήστη να εισάγει τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης και τον κωδικό ασφαλείας (τριψήφιος αριθμός στο πίσω μέρος της κάρτας).

Ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις συνέπειες της χρήσης (δόλιας ή μη) της πιστωτικής κάρτας που μπορεί να γίνει από τρίτους, μεταξύ άλλων μέσω υποκλαπέντων μηνυμάτων.

Μόλις ολοκληρωθεί η παραγγελία, ο Χρήστης ανακατευθύνεται στον ασφαλή ιστότοπο Woocommerce Stripe ή Ingenico Payment Services για την πλήρη συναλλαγή πληρωμής. Αυτός ο μηχανισμός εγγυάται την εμπιστευτικότητα των δεδομένων πληρωμής (ιδίως των αριθμών πιστωτικών καρτών), καθώς ο ιστότοπος δεν βλέπει ποτέ τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας του χρήστη, τον οποίο το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει σε κρυπτογραφημένη μορφή. Ο ιστότοπος λαμβάνει πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Verisign, το οποίο επιβεβαιώνει την πραγματική ύπαρξη των υπηρεσιών πληρωμών Woocommerce Stripe ή Ingenico και τη χρήση πιστοποιητικού SSL για την κωδικοποίηση των εμπιστευτικών δεδομένων.

Μόλις η πληρωμή γίνει αποδεκτή και επιβεβαιωθεί, οι υπηρεσίες πληρωμών Woocommerce Stripe ή Ingenico θα προχωρήσουν στην επαλήθευση και εκτέλεση της πληρωμής.

ΡΉΤΡΑ 5 – ΚΊΝΔΥΝΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

Η μεταβίβαση της κυριότητας του προϊόντος πραγματοποιείται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση της τιμής του προϊόντος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης.

Η μεταβίβαση των κινδύνων πραγματοποιείται κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος στον Χρήστη, εάν ο τελευταίος είναι ιδιώτης (καταναλωτής κατά την έννοια του βελγικού νόμου της 6ης Απριλίου 2010 σχετικά με τις πρακτικές της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών).

Σε περίπτωση πώλησης σε επαγγελματία, ο κίνδυνος απώλειας μεταβιβάζεται σε αυτόν μόλις το δέμα παραδοθεί στον μεταφορέα.

Η ημερομηνία που αναγράφεται στο έγγραφο παράδοσης αποτελεί έγκυρη απόδειξη της ημερομηνίας παράδοσης.

ΡΉΤΡΑ 6 – ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΚΑΙ ΠΑΡΆΔΟΣΗ

ΡΉΤΡΑ 7 – ΕΠΙΣΤΡΟΦΈΣ

Σύμφωνα με τον βελγικό νόμο περί πρακτικών της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών της 6ης Απριλίου 2010, όσον αφορά τα προϊόντα που πωλούνται στην ιστοσελίδα www.yakacompany.com, ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα παραίτησης από την αγορά (δικαίωμα υπαναχώρησης), δικαίωμα επιστροφής ή δικαίωμα ανταλλαγής προϊόντων.

Μόλις επικυρωθεί η παραγγελία στον ιστότοπο, ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποδοχή του γίνεται σε πλήρη συνεκτίμηση της περιγραφής της YaKa, του αντικειμένου της πώλησης, και ότι αποτελεί σταθερή και αμετάκλητη δέσμευση. Η πώληση θεωρείται τότε ολοκληρωμένη και το τίμημα είναι άμεσα απαιτητό. Από εκείνη τη στιγμή, ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα διόρθωσης, ανταλλαγής ή επιστροφής.

Η YaKa έχει εγγύηση για 2 χρόνια. Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα με το YaKa κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, απλά στείλτε μας ένα e-mail στο contact@yakacompany.com και θα χαρούμε να σας απαντήσουμε και να κανονίσουμε μια ανταλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη ότι το YaKa έχει χρησιμοποιηθεί για τον αρχικό και προβλεπόμενο σκοπό του. Το YaKa πρέπει να επιστραφεί με δικά σας έξοδα στην παρακάτω διεύθυνση και θα σας επιστραφεί δωρεάν εντός 2-4 εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής.

Εταιρεία YaKa
Υπόψιν της Alexandra Lousse
Rue Achille Fiévez ,16
1474 τρόποι
Βέλγιο

Εάν η YaKa δεν βρίσκεται πλέον υπό εγγύηση, μπορείτε φυσικά να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@yakacompany.com.

ΡΉΤΡΑ 8 – ΕΥΘΎΝΗ

Η YaKa δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την καθυστέρηση ή τη μη εκτέλεση της παραγγελίας εάν αυτό οφείλεται σε τεχνικό λόγο ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του ελέγχου της. Στην περίπτωση αυτή, ο ιστότοπος έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει τη μεταφορά και την παράδοση ή να ακυρώσει την παραγγελία.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ενόχληση ή ζημία που συνδέεται με τη χρήση του δικτύου Διαδικτύου, ιδίως για διακοπή της υπηρεσίας, εξωτερική εισβολή ή παρουσία ηλεκτρονικών ιών ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία.

Το περιεχόμενο που διατίθεται στον ιστότοπο www.yakacompany.com εμφανίζεται χωρίς καμία εγγύηση ακρίβειας. Η YaKa δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από αυτό, είτε άμεση είτε έμμεση, ή για την απώλεια απόλαυσης που προκύπτει από τη χρήση του ιστότοπου.

Η YaKa διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στον ιστότοπό της και στο περιεχόμενό του ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, των περιγραφών και των αποθεμάτων, χωρίς να ενημερώνει τους χρήστες, είτε είναι εγγεγραμμένοι είτε όχι. Οι φωτογραφίες και οι απεικονίσεις που συνοδεύουν τα προϊόντα στην ιστοσελίδα www.yakacompany.com δεν έχουν καμία συμβατική αξία και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δεσμεύσουν την ευθύνη της YaKa.

Η YaKa διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει ορισμένες υπηρεσίες ή στοιχεία του ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή μέρος της πρόσβασης στον ιστότοπο χωρίς να ενημερώσει τον χρήστη. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που συνδέονται με τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της πρόσβασης στον ιστότοπο. Επιπλέον, η YaKa μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση σε τμήματα ή σε ολόκληρη την ιστοσελίδα της www.yakacompany.com.

Ο ιστότοπος www.yakacompany.com μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους που κατευθύνουν τον Χρήστη σε άλλους ιστότοπους. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων σε περίπτωση που αντιβαίνουν στις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, ούτε για τις συνέπειες της χρήσης τους από τον χρήστη.

Η YaKa δεν ευθύνεται για την απάτη ή την αμέλεια των υπαλλήλων της, των υπεργολάβων της και των φορέων υλοποίησης.

ΡΉΤΡΑ 9 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

Όλα τα μοντέλα, τα κείμενα, τα σχόλια, τα έργα, οι εικόνες και οι απεικονίσεις που αναπαράγονται στον δικτυακό τόπο www.yakacompany.com αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο.

Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν, να εκτυπώνουν και να προβάλλουν το περιεχόμενο που παρέχεται μόνο για προσωπική τους χρήση. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν, να επεξεργάζονται, να διανέμουν ή να αναπαράγουν, σε οποιαδήποτε μορφή, το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Δεν επιτρέπεται να τροποποιούν, να μεταφράζουν, να κόβουν, να αποσυμπιέζουν, να αποσυναρμολογούν ή να δημιουργούν παράγωγα έργα με βάση το λογισμικό ή τη συνοδευτική τεκμηρίωση που παρέχει η YaKa.

Το εμπορικό σήμα “YaKa” είναι σήμα κατατεθέν και ανήκει αποκλειστικά στην YaKa Company SPRL.

Δεν παρέχεται καμία άδεια στον χρήστη να χρησιμοποιήσει το σήμα αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης συμφωνεί να μη χρησιμοποιεί τα σήματα αυτά ή σήματα παρόμοια με αυτά χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε σύνδεση υπερκειμένου με αυτόν τον ιστότοπο ή η χρήση της τεχνικής της πλαισίωσης ή του in-line linking χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας YaKa.

ΆΡΘΡΟ 10 – ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

Σύμφωνα με τον βελγικό νόμο της 8ης Δεκεμβρίου 1992 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η YaKa δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών της.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Ο ιστότοπος www.yakacompany.com διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον χρήστη, ιδίως όταν ο τελευταίος πραγματοποιεί παραγγελία στον ιστότοπο. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται προορίζονται αποκλειστικά για την εσωτερική χρήση της YaKa.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη, τα οποία ζητούνται από την ιστοσελίδα www.yakacompany.com, είναι απαραίτητα για την καταχώριση και την παρακολούθηση της παραγγελίας του, καθώς και για την ορθή εμπορική διαχείριση της εταιρείας YaKa. Επιτρέπουν επίσης στην εταιρεία να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους χρήστες της και να βελτιώνει τη συνάφεια των πληροφοριών που τους προσφέρονται. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται κατωτέρω και εγγυάται ότι όλα τα δεδομένα που έχει παράσχει είναι ορθά. Τα δεδομένα που συλλέγονται στον ιστότοπο είναι τα εξής: όνομα, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, χώρα, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός πιστωτικής κάρτας και ημερομηνία λήξης. Ο χρήστης ενημερώνεται ότι οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Ενημερωτικά δελτία :

Όταν ο χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο www.yakacompany.com ή στέλνει e-mail σε αυτόν, συμφωνεί να λαμβάνει ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την YaKa, όπως ενημερωτικά δελτία, και έτσι να ενημερώνεται τακτικά για τις προσφορές που προτείνει ο ιστότοπος.

Μπορούν να διαγραφούν από αυτό το ενημερωτικό δελτίο κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου ή στην ιστοσελίδα www.yakacompany.com.

Cookies :

Η YaKa διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον χρήστη, ιδίως μέσω της χρήσης των cookies (ένα μικρό αρχείο που αποστέλλεται από έναν διακομιστή Διαδικτύου, το οποίο καταγράφεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή).

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την ανώνυμη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις σελίδες και τα στοιχεία του ιστότοπου που επισκέπτονται. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να συνδεθούν με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, αλλά συγκεντρώνονται για να ενημερώνεται η εταιρεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα που προσθέτει ο χρήστης στο καλάθι αγορών του αποθηκεύονται για να διασφαλιστεί ότι οι επιλογές αυτές δεν χάνονται από τη μία επίσκεψη στην άλλη, αλλά η ταυτότητα του χρήστη παραμένει άγνωστη στη YaKa εκτός αν κάνει μια παραγγελία.

Ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής του. Ωστόσο, ο χρήστης ενημερώνεται ότι αυτό μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου.

Όταν ο Χρήστης περιηγείται στον ιστότοπο, ενδέχεται να τοποθετηθούν cookies από συνεργαζόμενες εταιρείες στον υπολογιστή του Χρήστη. Ο σκοπός αυτών των cookies είναι να αναγνωρίζουν τα στοιχεία που συμβουλεύτηκαν ή αγόρασαν στον ιστότοπο www.yakacompany.com και να συλλέγουν δεδομένα πλοήγησης για την εξατομίκευση της διαφημιστικής προσφοράς που απευθύνεται στον χρήστη εκτός του ιστότοπου.

Στο πλαίσιο αυτής της χορηγούμενης διαφήμισης, η YaKa μπορεί να διαβιβάσει στους συνεργάτες της δεδομένα σχετικά με τα άρθρα που συμβουλεύτηκε ο χρήστης και τη φύση των αγορών του.

GDPR:

Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης :

Σύμφωνα με το νόμο της 8ης Δεκεμβρίου 1992 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση, να διορθώνει, να τροποποιεί και να διαγράφει δεδομένα ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο contact@yakacompany.com.

Η YaKa διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην πολιτική απορρήτου της ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

ΆΡΘΡΟ 11 – ΑΚΎΡΩΣΗ

Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων κριθεί άκυρο, αυτό δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ.

Εάν δεν υπάρχει κάποιος όρος, θα διέπεται από τις διαδικασίες που ισχύουν για τις εταιρείες εξ αποστάσεως πωλήσεων που εδρεύουν στο Βέλγιο.

ΡΉΤΡΑ 12 – ΔΙΆΡΚΕΙΑ

Οι παρόντες όροι ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ηλεκτρονικής παρουσίας των υπηρεσιών που προσφέρει η YaKa.

ΡΉΤΡΑ 13 – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Τα μηχανογραφημένα μητρώα, που τηρούνται στα συστήματα πληροφορικής της YaKa και των συνεργατών της υπό εύλογες συνθήκες ασφαλείας, θα θεωρούνται απόδειξη των επικοινωνιών, των παραγγελιών και των πληρωμών μεταξύ των μερών.

ΡΉΤΡΑ 14 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ

Οι όροι αυτοί υπόκεινται στη βελγική νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας, εφαρμόζεται το βελγικό δίκαιο και αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια της περιφέρειας Nivelles.

Επικοινωνία

Εταιρεία YaKa
Rue Achille Fiévez,16
1474 ΔΡΟΜΟΙ
ΒΕΛΓΙΟ

BE0670820821

E-mail: contact@yakacompany.com